Terminale zorg


#


Terminale zorg is het laatste stuk van het levensfase.
Als de zorg thuis voor familie en vrienden te zwaar wordt, kan GF Totaalzorg hierin zeker iets betekenen.
U staat er niet alleen voor.
Onze zorg is erop gericht mensen de mogelijkheid te bieden om in hun eigen vertrouwde omgeving en op een menswaardige wijze te begeleiden in hun laatste levensfase.
GF Totaalzorg staat 24 uur per dag voor uw klaar.
De zorgverleners die via GF Totaalzorg bij u thuis komen, hebben veel ervaring met deze vorm van zorg.
Naast de lichamelijke problemen hebben zij ook aandacht voor het geestelijke aspect.
Deskundigheid, vriendelijkheid, warmte en zorgzaamheid zijn vanzelfsprekend.